اشتراک یک روزه + دانلود دیتا

۸,۰۰۰تومان


 • قابلیت ها:
 • قابلیت دانلود دیتا (به جز دیتا سهام)
 • سیستم هشدار قیمت
 • دسترسی به همه نمودارها
 • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
 • دسترسی به پشتیبانی آنلاین
 • ذخیره و بارگزاری
 • تک کاربره

اشتراک یک ماهه + دانلود دیتا

۱۳۰,۰۰۰تومان


 • قابلیت ها:
 • قابلیت دانلود دیتا (به جز دیتا سهام)
 • سیستم هشدار قیمت
 • دسترسی به همه نمودارها
 • دسترسی به لایه‌های تحلیلی
 • دسترسی به پشتیبانی آنلاین
 • ذخیره و بارگزاری
 • تک کاربره